Być czy bywać

Nie bardzo wierzę w wyroki boskie i istnienie raju, szczególnie obiecanego tym, którzy swymi uczynkami zasłużyli. Ale myślę za to, że każdy wyobraża sobie, jak taki raj mógłby wyglądać. Ja dokładnie wiem jak wygląda mój raj. To Mazurski Park Krajobrazowy.