paskudne mikstury w turbulencji
Rozrywnik

Dziady, dziś częściej nazywane Halloween, to dawny, przedchrześcijański obrzęd zaduszny. Obcowanie żywych z umarłymi, nawiązanie kontaktu z duszami przodków oraz zyskanie ich przychylności aby sprowadzić na swe rodziny dar płodności i urodzaju.