Być czy bywać

Tajemniczy ogród pamięci

Wysoki mur porośnięty bluszczem ciągnie się kilkaset metrów wzdłuż ulicy Ślężnej i Sztabowej, na wrocławskich Krzykach. Wzbudza ciekawość i intryguje.

Stary cmentarz żydowski jest bezcennym zabytkiem z bogatą historią i miejscem spoczynku wielu ważnych osobistości. Jednocześnie  nie sposób nie docenić jego piękna i niesamowitego klimatu, nieporównywalnego z żadnym innym miejscem Wrocławia. Ciężko opisać odczucia, jakich się doświadcza podczas odwiedzin. Bujna roślinność i mur odgradzający od świata zewnętrznego sprawia, iż  na pierwszy plan wysuwa się wrażenie przebywania w zupełnie innej rzeczywistości . Cmentarz odwiedziłam pewnego słonecznego majowego dnia, poniższe zdjęcia zobrazują Wam więc jego wygląd wiosną. Jednak podobno najpiękniejszy jest jesienią – co oczywiście zamierzam sprawdzić i udokumentować dla Was. Swoją drogą, ciekawe, jak wygląda w listopadowy wieczór… :)

Stary Cmentarz Żydowski powstał w 1856r. Można tu znaleźć jednak nagrobki o wiele starsze, bo pochodzące z istniejącego w średniowieczu cmentarza żydowskiego. Były one odkrywane na przełomie poprzednich stuleci w różnych miejscach miasta i następnie przenoszone do centralnego lapidarium. Znajduje się tu około 12 tysięcy nagrobków. Jest to miejsce spoczynku Żydów przybyłych z odległych stron świata. Wraz z nadejściem II wojny światowej pogrzeby na cmentarzu zaczęły powoli ustawać, a w 1943 r. został on całkowicie zamknięty. Na niektórych macewach znajdują się ślady po kulach, jest to związane z faktem, iż cmentarz był terenem działań zbrojnych w czasie walk o miasto w 1945 r. Do rejestru zabytków nekropolię wpisano dopiero w 1974 roku.

Źródło: M. Łagiewski „Stary cmentarz żydowski we Wrocławiu”
http://pl.wikipedia.org/wiki/Stary_Cmentarz_%C5%BBydowski_we_Wroc%C5%82awiu
 

Cmentarz jest Oddziałem Sztuki Cmentarnej Muzeum Miejskiego Wrocławia. Można go zwiedzać codziennie w godzinach 10-18. Bilet normalny kosztuje 7 zł, ulgowy - 5.
Dużo ciekawych informacji i zdjęć znajdziecie tutaj

Spłodziła: Baba druga